Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2021

D66 is klaar met gemeentebestuur Grave

D66 Grave is opgestapt uit de raadsvergadering van 5 januari j.l. Deze extra raad was door de voltallige oppositie aangevraagd om het financieel toezicht van de provincie te bespreken. Een actueel onderwerp met grote gevolgen voor bestuur en inwoners van Grave. De LPG en consorten hebben het echter van de agenda afgevoerd. Wat betreft D66 misbruik van regels en procedures om een noodzakelijk debat uit de weg te gaan.

De maat is vol
Na een reeks incidenten is de maat nu vol. De partij wil niet langer medeverantwoordelijk zijn voor de politiek van de huidige coalitie en schort haar activiteiten in raad en commissies voorlopig op. Raadslid Marion Wierda: “Dit is onwerkbaar. Zo kunnen we geen zinvolle bijdrage leveren. We zijn geschokt door de gang van zaken en gaan ons beraden op hoe verder. Er is een ‘game changer’ nodig.”

Constructieve oppositie
D66 is na de verkiezingen enthousiast begonnen, een nieuwe partij en een nieuw geluid, met één zetel fier in de oppositie. De fractie heeft steeds nadrukkelijk samenwerking gezocht met alle partijen in de raad. Dat bleek tevergeefs. De oppositie wordt stelselmatig buitenspel gezet door de LPG-coalitie. Wierda: “Dat een coalitie de meerderheid heeft is normaal. Maar er is geen inhoudelijk debat, vragen worden niet of nauwelijks beantwoord, standpunten zijn vooraf bepaald en in beton gegoten. Daarmee wordt – met slechts één zetel verschil – bijna de helft van de raad en daarmee de helft van de kiesgerechtigde bevolking consequent niet serieus genomen”. Bij de laatste algemene beschouwingen heeft D66 een uiterste poging gedaan om tot elkaar te komen. Even leek het te lukken, maar na de zomer lag de LPG-coalitie weer op ramkoers met alles en iedereen.

Lokale democratie functioneert niet
Op deze manier is er voor de oppositie geen ruimte om de kaderstellende en controlerende rol als raadslid goed uit te voeren. Wat hier gebeurt gaat veel verder dan het niet eens zijn over de herindeling. Er is al jaren een slechte bestuurscultuur. Wij vinden de situatie zorgwekkend. Naar onze mening functioneert de lokale democratie in Grave niet goed. Zelfs een motie van wantrouwen leidt niet tot verandering. Het lukt helaas ook de burgemeester niet om een gelijk speelveld te creëren. Wierda: “Wij willen graag verantwoordelijkheid nemen, maar dat gaat niet in de huidige setting.”

Beschamende vertoning
D66 is geschrokken van wat ze heeft aangetroffen. De aanpak van diverse dossiers vinden wij onverantwoord, zoals de financiering van sportpark Kranenhof, de sturing op het sociaal domein, de risicobeheersing van de scheepswerf, het principebesluit Graafschedijk in Escharen. En natuurlijk de meerjarenbegroting. Wij waarschuwen al een paar jaar op rij dat de gemeentelijke financiën moeten worden gesaneerd, maar daar is niets mee gedaan. Nu stelt de provincie Grave onder financieel toezicht en de inwoners betalen de rekening: hogere lasten en minder dienstverlening. Het trieste gevolg van kortzichtig financieel beleid en een fixatie op zelfstandigheid. Daarnaast is er de veeleisende manier waarop het college met de nieuwe gemeente Land van Cuijk in oprichting, de provincie, regionale partners en sommige Graafsche organisaties omgaat. Die houding is ons inziens misplaatst en schaadt de samenwerking die Grave zo hard nodig heeft. “Wij schamen ons voor deze gang van zaken”.

Game changer nodig
De afgelopen raadsvergadering was opnieuw dramatisch. De raad wordt eigenlijk gegijzeld door de machtspolitiek van de LPG en consorten. Er is een game changer nodig om die ongezonde dynamiek te doorbreken. Het provinciaal toezicht, de nieuwe burgemeester of een ingreep van het Rijk kan daar wellicht voor zorgen. D66 distantieert zich in elk geval volledig van het huidige gemeentebestuur. Wierda: “Wij laten ons niet meer gebruiken om besluiten van deze coalitie te legitimeren. Het kan anders; kijk naar andere gemeenten. Het moet ook anders; onderzoek na onderzoek wijst uit dat Grave meer bestuurskracht nodig heeft en onze eigen ervaring in de raad bevestigt dat.” Als het aan D66 ligt, gaat aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk zorgen voor de frisse wind die Grave nodig heeft. Wij hopen dat de inwoners bij de peiling in maart een krachtig signaal afgeven dat het echt anders moet. “Deze poppenkast moet eindelijk stoppen”.

 

Thema

Eén gemeente Land van Cuijk

Een sterk Grave vraagt een sterke regio. D66 is daarom voorstander van 1 gemeente in het Land van Cuijk. Dat wil zeggen samenvoegen van de 5 gemeenten Grave, Mill & St. Hubert, Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis.

Lees meer