Steun ons en help Nederland vooruit

Hanneke Jacobs

Lid Commissie Inwoners en Bestuur

Velp (NB)

Met veel plezier woon ik in het mooie dorp Velp. Daar waar historie en natuur iedere dag voelbaar zijn. Aan sociale cohesie geen gebrek, Velp kent een aantal actieve buurtverenigingen en buren kennen en helpen elkaar. Dat is prettig wonen. D66 wil de leefbaarheid van de dorpen en de stad Grave bevorderen. Samenwerking met initiatieven van buurtbewoners spreekt daarbij vanzelf.

Ik ben bedrijfskundige van beroep en was in het verleden bij diverse maatschappelijke organisaties directeur-bestuurder: b.v. lokaal welzijnswerk Oss/Uden/Veghel en het K2 Brabants adviesbureau jeugd. Ook was ik senior organisatieadviseur bij een zakelijk dienstverlener. Momenteel ben ik directeur-bestuurder van MEE Gelderse Poort, een organisatie die mensen met een beperking adviseert zodat ze volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

D66 past bij mij, omdat geloof in eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen samen moet gaan met zorg voor mensen. D66 hecht bovendien aan goed onderwijs, als basis voor talentontwikkeling voor kinderen en jongeren. In Grave gaat D66 zich o.a. inzetten voor leefbaarheid, inclusieve samenleving en jeugd. Ik lever daar graag mijn bijdragen aan.