Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Geen verkeersoverlast

D66 streeft naar leefbaarheid van wijken en dorpen, zonder verkeersoverlast. Dat betekent autovrij maken van de Hoofdwagt en De Markt met het oog op vrijdagmarkt, culturele activiteiten, winkelen, horeca etc. De rest van het stadcentrum moet autoluw worden, d.w.z. geen zwaar verkeer in de bebouwde kom en parkeergelegenheid aan de randen. Ook de dorpen moeten autoluw worden.

Autovrij maken van de Hoofdwagt en De Markt

Standpunten